"כאמל אבו קאעוד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6739 עמוד 2 מתאריך 20/01/2014

  ... 21)    הרשם כאמל אבו קאעוד, לכהונת שופט בית דין אזורי לעבודה; (22)    הרשם ערן שילה, לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז ירושלים; (23)    עורך הדין עמית יריב, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל-אביב-יפו; (24)    הרשמת רגד זועבי, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון ...

 2. גיליון 6739 עמוד 4 מתאריך 20/01/2014

  ... מינוי רשם בית הדין לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969/ לאחר התייעצות עם שר הכלכלה ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את השופט כאמל אבו קאעוד, לרשם בית הדין הארצי לעבודה. א' בשבט התשע׳׳ד )2 בינואר 2014( )חמ 3-526-ה3) יגאל פליטמן ...

 3. גיליון 6134 עמוד 3 מתאריך 07/09/2010

  ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך הדין כאמל אבו קאעוד, ת׳׳ז 025861501, להיות רשם בית הדין האזורי לעבודה ירושלים, החל ביום י׳׳ג באלול התש׳׳ע )23 באוגוסט ...

 4. גיליון 6008 עמוד 30 מתאריך 22/10/2009

  ... פש״ר 2705/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת השרון עפר ופיתוח בע״מ, ח״פ 51-122290-3, והמבקש: שמואל טוראני, ע״י ב״כ עו״ד כאמל אבו קאעוד, מרח' הסיבים 49, פארק ינאי, קרית מטלון, ת״ד 7606, פתח תקוה 49170, טל' 03-9224648, פקס' 03-9217110. נמסרת בזה ...

 5. גיליון 6008 עמוד 31 מתאריך 22/10/2009

  ... כאמל אבו קאעוד, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פש׳׳ר 2902/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אי.סי. דיירקט בע׳׳מ, ח״פ 51-129117-1, והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד ניצה פוזנר, ממשרד חיים צדוק ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב 67134 ...

 6. גיליון 5863 עמוד 13 מתאריך 04/11/2008

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אלו-אור בטחון בע״מ, ח״פ 51-272112-7, והמבקשים: עדילה סלאח ו-30 אחרים מעובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד כאמל אבו קאעוד, מרח' הסיבים 49, פארק ינאי, קרית מטלון, פתח תקוה, מען למכתבים: ת״ד 7606, פתח תקוה 49170, טל' 03-9224648, פקס' 03-9217110 ...

 7. גיליון 5633 עמוד 42 מתאריך 26/02/2007

  ... בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת חשמל שמש ש.ש בע׳׳מ, ח״פ 51-217813-8, והמבקשים: שי לוי ו-24 מעובדי החברה, ע״י ב״כ עו׳׳ד כאמל אבו קאעוד, מרח' הסיבים 49, פארק ינאי, קרית מטלון, פתח תקוה; מען למכתבים: ת״ד 7606, פתח תקוה 49170, טל' 9224648 -03, פקס' 9217110 -03 ...

 8. גיליון 5631 עמוד 40 מתאריך 20/02/2007

  ... לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד כאמל אבו קאעוד, מרח' הסיבים 49, פתח תקוה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה ...