"כרמית וובר קסטלמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5882 עמוד 37 מתאריך 16/12/2008

    ... 19/11/2008 שער הגיא 10 חיפה כרמית וובר-קסטלמן ת.ז.: 027399302 רווה,וובר-קסטלמן את עצמון , לוי -עורכי-דין 54-023246-9 19/11/2008 גוט לוין 10/6 חיפה מיכאל עצמון ת.ז.: 029098894 רווה,וובר-קסטלמן את עצמון , לוי -עורכי-דין 54-023246-9 19/11/2008 ...