"כרמי מוסק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6655 עמוד 3 מתאריך 02/09/2013

  ... השופט דוד מינץ השופט כרמי מוסק השופט משה בר-עם. ה' באלול התשע״ג (11 באוגוסט 2013) (חמ 3-324-ה4) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ב, עמ' 45. הודעה בדבר צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996 אני מודיע כי בתוקף ...

 2. גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... השופט כרמי מוסק - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים; השופטת עירית וינברג-נוטוביץ - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי מרכז; עו׳׳ד טל לחיאני שהם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012). כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1 ...

 3. גיליון 6391 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... כרמי מוסק עירית וינברג-נוטוביץ דניאל-צבי פיש. ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012( )חמ 686—3( דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688. הודעה על מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א ...

 4. גיליון 6383 עמוד 2 מתאריך 22/02/2012

  ... השופטת עירית וינברג-נוטובויץ - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז; השופט כרמי מוסק - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; השופט ארנון דראל - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; השופט מרדכי כדורי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט השלום במחוז ירושלים ...

 5. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... השופט כרמי מוסק,    השופט דוד מינץ, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, השופט ראובן שמיע. לבתי משפט השלום מחוז תל הרשמת גלית אוסי-שרעבי, עו׳׳ד פנינה בן-יוסף, עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד רנה הירש (בסקר), עו״ד יעל טויסטר ישראלי הרשם משה כהן, עו״ד מנחם מזרחי, 1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2370; התשנ״ז ...