"לאה שלזינגר-שמאי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

    ... לשופטים של בית משפט לתעבורה, החל ביום כי באייר התשס״ז (8 במאי 2007): רות רז דלית ורד עופר נהרי אבישי קאופמן אלון אופיר לאה שלזינגר-שמאי כ״ו באייר התשס״ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס״ח התשמ״ד, עמי 198. 2    ס״ח התשמ״ד, עמי 78. הודעה על מינוי שופטים ...

  2. גיליון 5626 עמוד 3 מתאריך 06/02/2007

    ... הרשמת לאה שלזינגר-שמאי    עו׳׳ד עו׳׳ד יסכה רוטנברג    עו׳׳ד עו׳׳ד עדנה נוימן    עו׳׳ד עו׳׳ד מיכל גל    עו׳׳ד עו׳׳ד עדו דרויאן    עו׳׳ד עו׳׳ד חדווה דמסט היגר    עו׳׳ד עו״ד רנה הירש (בסקר) שופט תעבורה לבתי משפט השלום מחוז המרכז(1): השופטת רחל טאובר מנדל לבתי ...

  3. גיליון 5454 עמוד 2 מתאריך 08/11/2005

    ... לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שענינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: בית המשפט לעניני משפחה ברמת גן(1) הרשם אריאל בן-ארי עו׳׳ד רות אטדגי פריאנטה הרשמת לאה שלזינגר-שמאי עו׳׳ד ורדה בן-שחר עו׳׳ד אודליה אלטמן ד' בחשון ...