"לבנה צבר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6814 עמוד 2 מתאריך 08/06/2014

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וי, אני מודיעה על גמר כהונתה של לבנה צבר, שופטת של בית משפט השלום ברחובות, ביום ט׳׳ו באדר ב' התשע׳׳ד (7ו במרס 4ו20), עקב פרישתה לגמלאות. ח' באייר התשע׳׳ד (8 במאי 4ו20) (חמ 3-60-ה2) ציפי לבני ...

  2. גיליון 6445 עמוד 40 מתאריך 12/07/2012

    ... 80801 בן צבר 72,ותל אביב: - יפו 43113888 הרווי יוסף יעקב 78: 77 27/11/12 1ק/11/74 43357-11-U 30217 כ2ל קבשור 19/0,תל אביב - יפו 27213413 הרוש והודה 07:37 24/04/12 1ק/1/74ק 1קו78ו11065 30248 הביאר 2/0,תל א1ניונ - יפו ...

  3. גיליון 6160 עמוד 65 מתאריך 17/11/2010

    ... 1/14278 סלע דבורה 08/09/201 0 סלע ברויר שלמה 1/14284 גרומבר אירינה 23/08/201 0 קפוסטה ניקולאי 1/14286 בר צילה 03/10/1010 בן צבר כרמלה 1/14287 20/02/2004 בשיר אמיר מוחמד פיאד 1/14299 לבנה בר עוז, רשם ...