"לובנא תלחמי-סוידאן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6542 עמוד 3 מתאריך 31/01/2013

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין לובנא תלחמי-סוידאן, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מיום כ"ג בשבט התשע"ג (3 בפברואר 2013). י״ח בטבת התשע״ג ...