"ליאור ברינגר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

  ... ליאור ברינגר דנה כהן-לקח אורית קלרה ליפשיץ כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 ...

 2. גיליון 6562 עמוד 2 מתאריך 07/03/2013

  ... לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, מיום ג' בשבט התשע׳׳ג )14 בינואר 2013(: ליאור ברינגר, ת׳׳ז 054250394 ...

 3. גיליון 6549 עמוד 2 מתאריך 17/02/2013

  ... ערוך הדין ליאור ברינגר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורכת הדין רקפת סגל מוהר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורך הדין טל פפרני - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז חיפה; שופט התעבורה שמואל מלמד - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב ...

 4. גיליון 6549 עמוד 3 מתאריך 17/02/2013

  ... עורך הדין מוחמד עלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורך הדין טל פפרני - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; עורך הדין ליאור ברינגר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורכת הדין אורית קלרה ליפשיץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הדרום ...

 5. גיליון 6483 עמוד 3 מתאריך 18/10/2012

  ... לבית משפט השלום מחוז הדרום )1-0( עו״ד ליאור ברינגר,    הרשמת דורית בונדה הרשם יניב בוקר    הרשמת עפרה גיא עו״ד אמיר דורון    עו״ד יעקב דנינו עו״ד אורית ליפשיץ    עו״ד עירן נהון עו״ד ישראל שדה    עו״ד ליאת שמיר הירש רשמים בכירים הרשם אפרים צ'יזיק א' בחשוון התשע״ג ...

 6. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... לבתי המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב )2-1( עו״ד ליאור ברינגר הרשמת דורית בונדה עו״ד הניה הכהן עו״ד אהוד גרין עו״ד ורד שביט פינקלשטיי הרשמת תמר סנונית-פורר )2-1 לבתי משפט השלום מחוז הדרום ) הרשם יניב בוקר הרשמת דורית בונדה ...

 7. גיליון 6395 עמוד 2 מתאריך 20/03/2012

  ... עו״ד ליאור ברינגר    עו״ד איתי רגב רשמים בכירים הרשמת ורדה שוורץ    הרשם יניב בוקר הרשמת רבקה ארד    רשם הוצל״פ ניר נחשון הרשמת עפרה גיא    רשם הוצל״פ משה הולצמן רשמת הוצל״פ מאיה אב-גנים ויינשטיין כ״ה באדר התשע״ב (19 במרס 2012) (חמ 1803—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים ...

 8. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... עו״ד אורית אלסטר עו״ד פנינה בן יוסף עו״ד שרית זוכוביצקי-אורי עו״ד רפאל ימיני עו״ד שמעון לייבו עו״ד אבשלום מאושר הרשם עדו כפכפי עו״ד יואב עטר לבתי משפט השלום מחוז הדרום )2-1( עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד ליאור ברינגר עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד נעם חת מקוב עו״ד רפאל ימיני הרשם עדו כפכפי עו״ד יובל ...

 9. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

  ... לבתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום (1-0) עו״ד מעין בן-ארי פנינה בן יוסף ליאור ברינגר טל לחיאני שהם שמעון לייבו לבתי משפט השלום מחוז ירושלים )3-1( עו"ד עמית אוריה עו"ד אהד גורדון עו"ד דוד גדעוני עו"ד חייא גרינבוים עו"ד שושנה ליבוביץ עו"ד ירון מ ינטקביץ עו"ד אלעזר נחלון עו"ד אורנה סנדלר-איתן עו"ד ...

 10. גיליון 6281 עמוד 2 מתאריך 16/08/2011

  ... עו׳׳ד ליאור ברינגר עו׳׳ד יואב עטר הרשמת שושנה שטרית ט׳׳ו באב התשע׳׳א (15 באוגוסט 2011) (חמ 1803—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשנ׳׳ז, עמ' 342; התשס׳׳ז, עמ' 882 הודעה על מתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי ...