"ליאל אבן-זהר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6694 עמוד 39 מתאריך 14/11/2013

    ... 3,481 ראשון ביתנו ל 2 5,544 דרך חדשה עם הירוקים של ראשון בראשות ליאל אבן זהר לב 2 5,888 הליכוד ראשון בראשות דוד ביטן מחל 0 1,430 מרצ מרצ 0 478 אופק בראשות חיים מלכה נץ 3 6,870 ...