"לסלי לוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6215 עמוד 30 מתאריך 24/03/2011

    ... והמבקשת: תמר כהן, ת״ז 054866754, ע״י ב״כ עו״ד מרדכי כהן ו/או לסלי לוי, מרח' מעלה השחרור 11, ת״ד 33211, חיפה, טל' 04-8661313, פקס' 04-8660909. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...