"מאיה אב-גנים ויינשטיין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6448 עמוד 2 מתאריך 22/07/2012

  ... רשמת הוצאה לפועל מאיה אב-גנים ויינשטיין - לכהונת רשמת בכירה; הרשמת רבקה ארד - לכהונת רשמת בכירה. החל ביום י' בסיוון התשע׳׳ב (31 במאי 2012) י׳׳ד בסיוון התשע׳׳ב )4 ביוני 2012( (חמ 3-60-ה1) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד ...

 2. גיליון 6414 עמוד 2 מתאריך 14/05/2012

  ... ניר נחשון - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשם הוצאה לפועל משה הולצמן - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשמת הוצאה לפועל מאיה אב-גנים ויינשטיין - נבחרה לכהונת רשמת בכירה. ב' באייר התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין ...

 3. גיליון 6395 עמוד 2 מתאריך 20/03/2012

  ... עו״ד ליאור ברינגר    עו״ד איתי רגב רשמים בכירים הרשמת ורדה שוורץ    הרשם יניב בוקר הרשמת רבקה ארד    רשם הוצל״פ ניר נחשון הרשמת עפרה גיא    רשם הוצל״פ משה הולצמן רשמת הוצל״פ מאיה אב-גנים ויינשטיין כ״ה באדר התשע״ב (19 במרס 2012) (חמ 1803—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים ...

 4. גיליון 6377 עמוד 8 מתאריך 15/02/2012

  ... ג) ביום י׳׳ב בתמוז התשע׳׳א (14 ביולי 2011) מינתה הוועדה את עו׳׳ד עדי סודאי, ת׳׳ז 72170236, לחבר בבית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז ירושלים במקומה של עו׳׳ד מאיה אב גנים ויינשטיין" שמקומה התפנה ביום י׳׳ז בניסן התש׳׳ע )1 באפריל 2010(. בהתאם לסעיף 17ב לחוק, תוקף המינויים עד יום א' בשבט התשע׳׳ד ...

 5. גיליון 6091 עמוד 3 מתאריך 30/05/2010

  ... מינוי רשמת לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט שלום מאיה אב-גנים ויינשטיין, לרשמת הוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל בירושלים, החל ביום ד' באייר התש׳׳ע (18 באפריל 2010 ...

 6. גיליון 6084 עמוד 4 מתאריך 11/05/2010

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין מאיה אב-גנים ויינשטיין, ת׳׳ז 032455362, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום ד' באייר התש׳׳ע (18 באפריל 2010). י׳׳ג בניסן ...