"מגי כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6482 עמוד 15 מתאריך 17/10/2012

  ... שפיגלמן, קורן, ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. זאב פרידמן, מפרק נעלי מגי כהן בע״מ (ח״פ 51-432462-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6458 עמוד 55 מתאריך 09/08/2012

  ... קארן סבאג, מפרקת נעלי מגי כהן בע״מ (ח״פ 51-432462-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל ...

 3. גיליון 6233 עמוד 3 מתאריך 08/05/2011

  ... הרשמת מגי כהן - לכהונת שופטת תעבורה במחוז חיפה; הרשם מרדכי כדורי - לכהונת שופט תעבורה במחוז ירושלים. י׳׳ג באדר ב' התשע׳׳א (24 במרס 2011) (חמ 3-60) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב ...

 4. גיליון 5833 עמוד 4 מתאריך 21/07/2008

  ... הרשמת מגי כהן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז חיפה. עורך הדין שלמה בנג'ו - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז חיפה. עורכת הדין שאדן נאשף אבו-אחמד - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון. עורך הדין אברהים בולוס - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז הצפון ...

 5. גיליון 5804 עמוד 2 מתאריך 12/05/2008

  ... עו׳׳ד אריה זרזבסקי    עו׳׳ד טל תדמור-זמיר עו׳׳ד אריאל ברגנר    הרשמת מגי כהן עו׳׳ד שמעון לייבו לבתי משפט השלום מחוז הצפון(2-0) עו׳׳ד אורנה אליגון-דר    עו׳׳ד עדי במבילה עו׳׳ד שאדן נאשף אבו-אחמד    עו׳׳ד שמעון לייבו עו׳׳ד עדית קרונברגר-רחין    עו׳׳ד ישעיהו-דן רונן ...

 6. גיליון 5716 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... עו״ד אריה זרזבסקי    עו״ד צפורה משה הרשמת מגי כהן לבתי משפט לענייני משפחה מחוז חיפה (1) עו״ד אסתר ז׳יטניצקי(רקובר), הרשמת מירה דהן, עו״ד ג'מילה ג'בארין לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז הצפון(1) הרשמת נסרין בשארה-כרייני הרשמת תמר נסים-שי עו״ד ג'מילה ג'בארין לבתי משפט השלום ...

 7. גיליון 5626 עמוד 3 מתאריך 06/02/2007

  ... אסתר וינדר אריה מוסקונה רות מזרחי איטה נחמן יואל עדן חנה קלוגמן ואיל ראבי עינת רון אבישי זבולון ליאור ברינגר דן אלדד לבתי משפט לתעבורה מחוז תל אביב (2): הרשמת מגי כהן    עו׳׳ד רות רז עו׳׳ד יאיר רבינוביץ    עו׳׳ד משה (יעקב) שפירא לבתי משפט השלום מחוז המרכז(5-1): הרשם רפי ארניה    עו׳׳ד ...

 8. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... עו״ד מאיר עדו פיזם עו״ד יואב פרידמן עו״ד שלמה בנג'ו הרשמת מגי כהן עו״ד ערן קוטון עו״ד יאיר מלצר עו״ד חדד מוקלשי ופא לבתי משפט לעניני משפחה במחוז חיפה (1) עו״ד רות אטדגי-פריאנטה    עו״ד אלה שגיא הרשם בן-ציון ברגר    עו״ד שולמית ברסלב עו״ד מאיר עדו פיזם לבתי משפט השלום במחוז תל ...