"מוחמד אבו ריא" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6513 עמוד 47 מתאריך 16/12/2012

  ... והמבקש: מוחמד אבו ריא, ע״י ב״כ עו״ד ויסאם בדארה, ת׳׳ד 2132, סחנין 30810, נייד 050-5667326, פקס' 04-9040482. נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 28.1.2013, בשעה 9.45. כל נושה או משתתף של ...

 2. גיליון 6421 עמוד 26 מתאריך 24/05/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.7.2012, בשעה 9.00, בסכנין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מוחמד אבו ריא, מפרק ש ...

 3. גיליון 6402 עמוד 36 מתאריך 17/04/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. מוחמד אבו ריא, מפרק קונסול מדיה בע״מ (ח״פ 51-393068-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת ...

 4. גיליון 5953 עמוד 4 מתאריך 18/05/2009

  ... פארוק זבידאת ט”ז בטבת התשס”ט סחנין מוחמד אבו ריא (12 בינואר 2009) יעקב בן שמחון מרדכי זפט ו' בכסלו התשס”ט פתח תקוה אליעזר יצחק ברורמן אוריאל מנחם בוסו (3 בדצמבר 2008) ישראל גל איציק ציזר כ”ה בטבת התשס”ט ...

 5. גיליון 5631 עמוד 9 מתאריך 20/02/2007

  ... 020288452 חאלד מוחמד אבו ריא .8 10 19272 023119241 נזאר פתחי זבידאת .9 67 19313 020658381 פתחי זבידאת .10 68 19284 02029144 אבראהים חיאדרי .11 10 19279 020295770 סלימאן חסן חלאילה ...