"מוחמד עלי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5631 עמוד 6 מתאריך 20/02/2007

  ... 5379927 מוחמד עלי רשיד חסארמה .9 70 18970 25945215 קואסם מוחמד .10 10 18976 65934028 עאמר אחמד חסארמה .11 11 18974 54788948 חסן סעיד עומר .12 7 18973 35330299 סעיד תופיק בדראן ...

 2. גיליון 5602 עמוד 3 מתאריך 30/11/2006

  ... מוחמד עלי חושאן .2 66/2 7568י 0588י0660 רשיד אנואר חושאן .4 7/7 7570י 2584279 זידאן רדא .6 95 7573י 026459222 מוסטפא אחמד עאלם .7 29 י757י 29י9י0263 לואי עומר זידאן 0י. 5 ...

 3. גיליון 5594 עמוד 3 מתאריך 09/11/2006

  ... 026412940 שהאב מוחמד עלי .166 2 מגרש 13 18969 029198736 אחמד מוחמד עלי .167 כ׳׳ה באלול התשס׳׳ו(18 בספטמבר 2006) (חמ 3-2730) בנימין (פואד) בן אליעזר שר התשתיות הלאומיות י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 56; התשס׳׳ד, עמ' 434. הודעה על אישור שיכונים ציבוריים ...

 4. גיליון 5545 עמוד 4 מתאריך 28/06/2006

  ... 034307413 מוחמד עלי גרה .87 14 8818 049825722 מחמוד סאמי גרה .90 14 8818 039753611 מגדי סאמי גרה .91 95 8818 28306736 מוחמד ע' אללה אבו בכר .93 5 8830 025905381 עומר שריף גסאר ...

 5. גיליון 5459 עמוד 12 מתאריך 21/11/2005

  ... .56 73 17568 2595677 מוחמד עלי זידאן .60 101 17568 029885837 עמאד דיאב דיב מוראד .61 23 17573 021104377 פארוק מוחמד עבדאלחלים .62 10 17573 020981908 אחמד טאהא עבדאללה .63 106 ...