"מוסטפא קאסם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6676 עמוד 2 מתאריך 20/10/2013

    ... הרשם מוסטפא קאסם, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה בנצרת; הרשם גיא שני, נבחר לכהונת שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון; הרשמת שרון הינדה, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו; עורך הדין עדי הדר, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו; עורך ...

  2. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

    ... לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-984י לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית הדין האזורי לעבודה נצרת (1) עו׳׳ד מורן מרגלית    הרשם מוסטפא קאסם ...

  3. גיליון 6084 עמוד 5 מתאריך 11/05/2010

    ... מינוי רשם בית דין לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך הדין מוסטפא קאסם, לרשם בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, החל ביום כ׳׳ט בניסן התש׳׳ע (13 באפריל 2010 ...