"מיכל פריימן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6811 עמוד 24 מתאריך 02/06/2014

    ... כ״ז באייר התשע״ד (27 במאי 2014) (חמ 3-315-ה1) מיכל כפרי יושבת ראש המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל נתאשר. לימור לבנת    צחי פישביין שרת התרבות והספורט    יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט ילקוט הפרסומים 6811, ד' בתמוז התשע״ד, 2.6.2014 5862 1 ...