"מיכל שרביט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

  ... מרדכי בורשטין נאוה ג דיש מיכל שרביט שמואל הרבסט אהד גורדון איתן ק ורנהאוזר נעם חת מקוב ליאור ברינגר דנה כהן-לקח אורית קלרה ליפשיץ כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון ...

 2. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... עורכת הדין נאוה גדיש - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז; הרשם צבי פרנקל - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע; עורכת הדין מיכל שרביט - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז ירושלים; הרשמת רויטל באום - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה ...

 3. גיליון 6383 עמוד 3 מתאריך 22/02/2012

  ... עורכת הדין מיכל שרביט - נבחרה לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים; עורך הדין נאיל מהנא - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז ירושלים. כ' בשבט התשע׳׳ב (13 בפברואר 2012) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים מינוי סגנית נשיא ...

 4. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

  ... לבתי משפט השלום מחוז ירושלים )3-1( עו"ד עמית אוריה עו"ד אהד גורדון עו"ד דוד גדעוני עו"ד חייא גרינבוים עו"ד שושנה ליבוביץ עו"ד ירון מ ינטקביץ עו"ד אלעזר נחלון עו"ד אורנה סנדלר-איתן עו"ד עאטף פרחאת עו׳׳ד איתן קורנהאוזר עו"ד אילן רויטר עו"ד מיכל שרביט לבתי משפט השלום מחוז חיפה )2( עו"ד חנא ...

 5. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

  ... עו״ד מרים אילני עו״ד רבקה גלט עו״ד שושנה ליבוביץ עו״ד אלעזר נחלון עו״ד עאטף פרחאת עו״ד מיכל שרביט עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד רפאל ימיני עו״ד יובל ליבדרו עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד רון סולקין לבתי משפט השלום מחוז תל אביב (1-2) הרשמת גלית אוסי-שרעבי עו׳׳ד אפרת אליאס עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי ...

 6. גיליון 5952 עמוד 2 מתאריך 14/05/2009

  ... רחל מטר-סקופסקי    מיכל שרביט מירית מי-דן    לילך תמיר הודעה על קביעת רשימת בוחנים2, תתוקן לפי זה. י׳׳ג בניסן התשס׳׳ט(7 באפריל 2009) (חמ 3-1032) יעקב נאמן שר המשפטים הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בהתאם לסעיף 13 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט ...