"מירב בן-ארי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6044 עמוד 2 מתאריך 07/01/2010

  ... ישגב נקדימון שרון קיסר שרית זמיר מיכאל קרשן מירב בן ארי עוזר ניר עמית פרייז עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. ד' בטבת התש׳׳ע (21 בדצמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון י ס״ח התשל״א, עמ' 134. מינוי ועדת ערר לפי החוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט ...

 2. גיליון 6024 עמוד 2 מתאריך 23/11/2009

  ... עורך הדין נפתלי שילה - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין מירב בן-ארי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; עורכת הדין קרן אניספלד - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; עורך הדין מלכה ספינזי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6012 עמוד 2 מתאריך 27/10/2009

  ... עו"ד מירב בן-ארי- נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה בהתאם לסעיף 10(ב)(3) לחוק הממשלה, התשס״א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי המשנה לראש הממשלה, השר משה ...

 4. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... עו״ד מירב בן-ארי, עו״ד אפרת בוסני, עו״ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד לי אור ברינגר, עו״ד ליאורה וינשטיין, עו״ד רנה הירש (בסקר), עו״ד אופירה דגן-טוכמכר, עו״ד זמיר שרה שרית, עו״ד רמי חיימוביץ, עו״ד זב ולון אבישי, עו״ד מנחם מזרחי ...

 5. גיליון 5716 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... הרשמת מירה דהן הרשמת לימור רייך עו״ד עוז עזרא ניר(נאוי) עו״ד מנחם מזרחי עו״ד אברהם וינברגר עו״ד עדנה נוימן עו״ד טובה פרי עו״ד מירב בן-ארי עו״ד מיכל גל עו״ד אסתר וינדר עו״ד ליאור ברינגר עו״ד אבישי זבולון הרשמת איריס לושי-עבודי הרשמת רות וקסמן עו״ד שחר קטוביץ עו״ד שאול אבינור עו״ד הלית סילש עו״ד סיגל ...

 6. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... הרשמת דלית ורד הרשמת כוכבה לוי הרשמת לאה למאי-שלזינגר הרשמת איריס לושי-עבודי עו״ד רחל סטוביצקי עו״ד חגית אברהם עו״ד סיגל רסלר-זכאי עו״ד סלי בסון הרשם משה כהן עו״ד מירב בן-ארי עו״ד חנה גוברין עו״ד טלי וייצנר-אלאור עו״ד איטה נחמן עו״ד קלוגמן חנה עו״ד ערן קוטון עו״ד יעל אילני לבתי משפט השלום במחוז יו ...