"מירב כפיר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6796 עמוד 3 מתאריך 04/05/2014

  ... ניר מישורי לב-טוב שרון אביב מירב כפיר גלעד הס סיגל דומניץ-סומך דנה אמיר אמיר דהאן רחל טיקטין-עדולם עדי אייזדרופר ו' בניסן התשע׳׳ד (6 באפריל 2014) (חמ 3-686-ה1) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688. מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער ...

 2. גיליון 6793 עמוד 2 מתאריך 29/04/2014

  ... רשמת הוצל״פ מירב כפיר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז; הרשמת איריס אסל - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה( במחוז תל-אביב-יפו; עורך הדין מוחמד חאג'-יחיא - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז ירושלים; עורך הדין ניר מישורי לב-טוב - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון ...

 3. גיליון 6793 עמוד 3 מתאריך 29/04/2014

  ... השלום מחוז הצפון; עורכת הדין רחל טיקטין-עדולם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הדרום; רשמת הוצל"פ מירב כפיר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז המרכז; עורך הדין אביב שרון - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז מרכז; הרשמת איריס אסל - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו ...

 4. גיליון 6158 עמוד 2 מתאריך 08/11/2010

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין מירב כפיר, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום ד' בחשוון התשע׳׳א (12 באוקטובר 2010). ג' בחשוון התשע׳׳א (11 באוקטובר 2010) (חמ 3-64) דורית ביניש _    נשיאת ...