"מירב לוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5956 עמוד 3 מתאריך 27/05/2009

    ... מירב לוי, ת"ז 025024845; נילי בדש, ת"ז 057902520; נירית נהרי, ת"ז 057840696; ג'וזפין (לאה) חסטר, ת"ז 067483446; אתי שהרבני, ת"ז 058429317; פלורי גלמור, ת"ז 033392572; עובדיה מליחי, ת"ז 027302322; כרמית חנינא, ת"ז 028835890; תמר מרקו, ת"ז 031957244; שושנה בארי, ת״ז 005804125 ...

  2. גיליון 5955 עמוד 45 מתאריך 24/05/2009

    ... והמבקשים: מירב לוי, ת״ז 023515000, ועובדים נוספים, ע״י ב״כ עו״ד איתן פישמן, אצל משרד בן שחר לקנר ושות', רח' השלושה 2, תל אביב 67060, טל' 03-6883383, פקס' 03-6883382, וע״י ב״כ עו״ד הדס שגיא, מרח' הברזל 31, רמת החייל, תל אביב 69710, טל' 03-6475135, פקס' 03-6495040. נמסרת בזה הודעה, כי ביום ...