"מירב קלמפנר נבון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010

  ... הרשמת מירב קלמפנר-נבון - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורך דין אסף זגורי - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז חיפה; עורכת דין אביטל מולד-אדלר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )נוער( במחוז ירושלים; עורכת דין ענבל קצב-קרן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני ...

 2. גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010

  ... הרשמת מירב קלמפנר-נבון - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870. עו׳׳ד אסף זגורי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; עו׳׳ד ענבל קצב-קרן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; עו׳׳ד אביטל מולד ...

 3. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... עו הרשם נע מן אדריס עו״ד אורי גולדקורן לבתי משפט השלום מחוז חיפה (1) עו״ד אלעד טל הרשמת מירב קלמפנר נבון עו״ד ניר מישורי לב-טוב עו״ד רון בן מיור עו״ד יוסי דלל עו״ד עדי הדר לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה (2 ...

 4. גיליון 6022 עמוד 4 מתאריך 16/11/2009

  ... מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-995י', ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את הרשמת מירב קלמפנר נבון, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז חיפה, החל ביום ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר ...