"מי-טל אל-עד קרביס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6572 עמוד 3 מתאריך 04/04/2013

  ... לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-985ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ׳׳ה-985וו, אני ממנה את מי-טל אל-עד קרביס, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש נוספת2 בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי ...

 2. גיליון 6565 עמוד 2 מתאריך 19/03/2013

  ... לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש"י-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-1949י, אני ממנה את מי-טל אל-עד קרביס, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש נוספת2 בוועדות ערעור לפי החוק האמור, במחוז תל אביב. כ״ז בשבט התשע״ג )7 בפברואר 2013( )חמ 3-138-ה1 ...

 3. גיליון 6565 עמוד 3 מתאריך 19/03/2013

  ... ממנה את מי-טל אל-עד קרביס, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת הערעור לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי לשלוש שנים. י׳׳ט בשבט התשע׳׳ג (30 בינואר 2013) (חמ 3-321) יעקב נאמן _    שר המשפטים י ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162. 2 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90. מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים ...

 4. גיליון 6565 עמוד 4 מתאריך 19/03/2013

  ... המשפט העליון אני ממנה את מי-טל אל-עד קרביס, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב נוספת4 בוועדות ערר לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי לשלוש שנים. י״ט בשבט התשע״ג (30 בינואר 2013) (חמ 3-810) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס״ח התשכ״ב, עמ' 96. 2    ס״ח התשס״ט, עמ' 157 ...

 5. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... עורך הדין אלון גביזון, לכהונת שופט בתי המשפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הדרום; עורכת הדין מי-טל אל-עד קרביס, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב; עורכת הדין חנה מרים לומפ, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים; הרשמת גלית אוסי-שרעבי, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב ...

 6. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

  ... גיא הימן יעל טויסטר ישראלי הישאם אבו שחאדה גלית אוסי שרעבי לימור רייך מי-טל אל-עד קרביס אילנית אימבר אינעאם דחלה-שרקאוי תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום. ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-686( דורית בייניש נשיאת בית המשפט העליון 1    ס׳׳ח התשל׳׳א ...

 7. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... עורכת הדין מי-טל אל-עד קרביס, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז תל אביב; עורכת הדין מרים אילני, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים; עורכת הדין חנה מרים לומפ, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים. כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳א (26 ביוני 2011) (חמ 3-1803) יעקב נאמן ...

 8. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

  ... עו׳׳ד מי-טל אל-עד קרביס עו״ד אפרת בוסני עו״ד מעיין בן ארי עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד אפרת בר-נתן עו״ד עדי הדר עו״ד אורית וינשטיין עו״ד ירון (אהרוני) חיים עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד אורלי מור-אל עו״ד רות מזרחי הרשם דן סעדון עו״ד עידית פלד עו״ד איתן קורנהאוזר עו״ד איתי רגב עו״ד אורלי שמאי-כתב עו״ד יעקב ...

 9. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... עו עו״ד מי-טל אל-עד קרביס ד אשרית רוטקופף עו עו״ד עדי הדר ד איריס שמואלי עו עו״ד אורית וינשטיין ד מיכל רוזן עוזר עו עו״ד עדנה יוסף-קוזין לבתי משפט השלום מחוז הצפון (1) ד אלעד טל עו הרשמת רבקה איזנברג ...