"מנחם אלון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6617 עמוד 93 מתאריך 27/06/2013

    ... 1/1 76235 מנחם אלון נאג׳י 1/1 76236 כהן מרים 1/1 76242 נעים תונה מזל 1/1 76243 ראסן רבקה הה762 1/1 עדרי אברהם 1/1 76249 גרוס יעקב 1/1 76250 סורונו רואינה 1/1 76251 חבקוק שולמית 1/1 76253 ...

  2. גיליון 5447 עמוד 4 מתאריך 26/10/2005

    ... חבריה מקרב אנשי המקצוע - מנחם אלון(יו״ר), אביעד הכהן, יוסף חריש, צבי טל, יעקב ש׳ צמח, יעקב רובין, אליקים רובינשטיין, גבריאלה שלו; מקרב חברי האקדמיה - ארי אבנר, משה בר-אשר, גד בן-עמי צרפתי; וכן אנשי המקצוע המשקיפים נגה ענתבי, עליזה רוזן, יהושע שופמן. מזכירי הוועדה (מן האקדמיה): יוסף עופר, רונית גדיש ...