"מנחם מזרחי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6858 עמוד 15 מתאריך 17/08/2014

  ... שלוחת ההר דרומית לצומת אורה, השטח שממערב לקריית מנחם ומזרחית למושב אורה. קואורדינטה 215325 :X קואורדינטה 629148 :Y מרחבי תכנון גובלים: ירושלים, מטה יהודה. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 29919 חלקי חלקות: 1. גוש: 29946 חלקות במלואן: 11, 12, 15, 24. גוש: 29946 חלקי חלקות: 10, 13, 14, 16, 17, 22, 31 ...

 2. גיליון 6525 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013

  ... שטרק שרון לארי-בבלי מרדכי כדורי תמר נמרודי אורלי שמאי-כתב אורית בן-דור ליבל נמרוד פלקס תרצה שחם קינן ירון גת רבקה גלט מנחם מזרחי יוסי טופף כ׳׳ב בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין ...

 3. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... עורך הדין מנחם מזרחי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז המרכז; עורכת הדין אורלי מור-אל - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורכת הדין איריס רש - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה; עורך הדין איתן קורנהאוזר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים ...

 4. גיליון 6383 עמוד 3 מתאריך 22/02/2012

  ... עורך הדין מנחם מזרחי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז המרכז; עורך הדין סמארה נצר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורך הדין נחשון פישר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; עורך הדין איתן קורנהאוזר - נבחר לכהונת שופט של ...

 5. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... עו״ד יוסי טופף עו״ד נמרוד טפר עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד חגי לרון עו״ד אורלי מור-אל עו״ד מנחם מזרחי עו״ד שי (משה) מזרחי עו״ד אלדד נבו הרשם דן ס עדון עו״ד רונן פ לג עו״ד עידית פלד עו״ד פנינה פריצקי עו״ד אריאל צימרמן עו״ד איתן קורנהאוזר עו״ד איתי רגב עו״ד תרצה שחם-קינן עו״ד אורלי שמאי-כתב עו״ד איריס ...

 6. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

  ... הרשמת גלית אוסי-שרעבי עו׳׳ד אפרת אליאס עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי עו׳׳ד דניאל בן טולילה עו׳׳ד ליאור ברינגר עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך עו״ד רנה הירש (בסקר) עו׳׳ד ליאורה וינשטיין עו׳׳ד יוסי טופף עו״ד חגי לרון עו׳׳ד מנחם מזרחי עו״ד אלדד נבו עו׳׳ד רונן פ לג עו׳׳ד פנינה פריצקי עו״ד דוד קרטיס עו׳׳ד מיכל רוזן עוזר ...

 7. גיליון 6189 עמוד 2 מתאריך 17/01/2011

  ... 3)    ברשימת העובדים שהגיש ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות בהתאם לסעיף 3(א)(3) לחוק: שם    מס' זהות    הרשות המקומית מנחם מזרחי    051414795    עיריית נתניה תוקף המינוי לחמש שנים. א' בטבת התשע׳׳א (8 בדצמבר 2010) (חמ 3-1888) יעקב נאמן ...

 8. גיליון 6163 עמוד 70 מתאריך 25/11/2010

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנחם מזרחית לקיבוץ כפר מנחם. קואורדינטה מערב מזרח - Y626.350, קואורדינטה דרום צפון - X185.200. גבולות התכנית:כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 2708, חלקי חלקה: 14. גוש: 34007, חלקי חלקות: 22, 24. מטרת התכנית: הסדרת בור הכרייה הקיים בשטח התכנית על ...

 9. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... לבתי משפט השלום מחוז תל הרשמת גלית אוסי-שרעבי, עו׳׳ד פנינה בן-יוסף, עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד רנה הירש (בסקר), עו״ד יעל טויסטר ישראלי הרשם משה כהן, עו״ד מנחם מזרחי, 1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2370; התשנ״ז, עמ' 342; התשס״ז, עמ' 882. הרשם דן ס עדון,    עו״ד איתן קורנהאוזר, עו״ד דוד ...

 10. גיליון 6085 עמוד 8 מתאריך 13/05/2010

  ... שטח התכנית: כ-15,708 דונם, כמתוחם בקו כחול בתשריט. תחום חלות התכנית: התכנית כוללת 6 תאי שטח לפי הפירוט הזה: תא שטח 01 - נמצא ממערב לקיבוץ כפר מנחם וממערב לכביש מס' 6. על שטח זה מצוי אתר 602א בתמ׳׳א 14 (כפר מנחם מערב). תא שטח 02 - נמצא ממערב לקיבוץ כפר מנחם וממזרח לכביש מס' 6 ...