"מרדכי כדורי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6596 עמוד 25 מתאריך 23/05/2013

  ... מרדכי בדור, מפרק בלה יארה סנטר בע׳׳מ (ח״פ 51-241496-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל ...

 2. גיליון 6525 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה לשמש כשופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום: פאול שטרק שרון לארי-בבלי מרדכי כדורי תמר נמרודי אורלי ...

 3. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... השופט מרדכי כדורי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים; עורכת הדין אורלי שמאי-כתב - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין מנחם מזרחי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז המרכז; עורכת הדין אורלי מור-אל - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל ...

 4. גיליון 6383 עמוד 2 מתאריך 22/02/2012

  ... השופט מרדכי כדורי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט השלום במחוז ירושלים; הרשם צבי פרנקל - נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה באר שבע; עורכת הדין איריס רש - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה חיפה; הרשמת רויטל באום - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; 1 ...

 5. גיליון 6233 עמוד 3 מתאריך 08/05/2011

  ... הרשמת מגי כהן - לכהונת שופטת תעבורה במחוז חיפה; הרשם מרדכי כדורי - לכהונת שופט תעבורה במחוז ירושלים. י׳׳ג באדר ב' התשע׳׳א (24 במרס 2011) (חמ 3-60) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב ...

 6. גיליון 5838 עמוד 2 מתאריך 11/08/2008

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את מרדכי כדורי, ת"ז 058664749, שופט תעבורה, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים, מיום י"א בתמוז התשס׳׳ח (14 ביולי ...

 7. גיליון 5833 עמוד 4 מתאריך 21/07/2008

  ... הרשם מרדכי כדורי - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים. עורך הדין ישעיהו טישלר - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז הדרום. עורכת הדין גילת שלו - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הדרום. עורך הדין יחיאל ליפשיץ - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז חיפה ...

 8. גיליון 5794 עמוד 2 מתאריך 10/04/2008

  ... השופט חנא סבאג השופט דבור סאאב לבית משפט לתעבורה ירושלים (1) הרשמת עינת אבמן מולר הרשם מרדכי כדורי עו׳׳ד יהושע צימרמן עו׳׳ד ליאורה גוברין עו״ד אריאל ברגנר עו״ד אורית אלסטר לבתי משפט השלום מחוז הדרום (1) עו״ד בן יוסף פנינה עו״ד שלמה בנג׳ו עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד ישעיהו טישלר עו״ד שמעון לייבו ...