"מרים ליפשיץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6455 עמוד 3 מתאריך 05/08/2012

  ... השופטת מרים ליפשיץ, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות ערר לפי החוק, במחוז ירושלים. תוקף המינוי לשלוש שנים. ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (5 ביולי 2012) (חמ 3-810) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשנ״ב, עמ' 96. 2    ס״ח התשס״ט, עמ' 157. 3    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90 ...

 2. גיליון 6370 עמוד 33 מתאריך 02/02/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. נפתלי יערי מרים ליפשיץ מפרקים טיווי אינטראקטיב בע״מ (ח״פ 51-416442-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...

 3. גיליון 6368 עמוד 2 מתאריך 26/01/2012

  ... העליון לעניין סעיף 5 לחוק בתי הדין המינהליים, אני ממנה את הרשומים מטה, שופטים של בית משפט שלום ליושבי ראש ועדות הערעור לפי החוק, במחוז ירושלים: מרים ליפשיץ שושנה ליבוביץ תוקף המינוי לשלוש שנים. ז' בטבת התשע׳׳ב (2 בינואר 2012) (חמ 3-323) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי חוקרי ילדים לפי ...

 4. גיליון 6337 עמוד 46 מתאריך 08/12/2011

  ... כ"ט אב תשע"א (29/08/2011) תורה קרן באר מרים לזכר הבחורה מרים ליפשיץ ע״ה להפצת התורה והחסד בקרב עולי חבר העמים (ע״ר) 58-054700-8 אלעד כ״א אלול תשע״א (20/09/2011) חינוך מוסדות נזר יהושע (ע״ר) 58-054702-4 ירושלים כ״א אב תשע״א (21/08/2011 ...

 5. גיליון 5871 עמוד 31 מתאריך 27/11/2008

  ... 1/112452 12/01/2007 עובדיה יוסף 2/112453 22/09/2008 פ ויער א לעזר 1/112456 09/08/2008 פסטרנאק סיעה 1/112457 ji|r פמירה 1 ti nil התנקש אולגנבלתז ארנה רוקח דח־ מום מריה ליפשיץ אילן אדדאשמילי יגוזה נזזל תשובה ציונה הלפתן רינה פריט ...

 6. גיליון 5830 עמוד 22 מתאריך 08/07/2008

  ... של החברה, רח' פעמוני יוסף 8/15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מרים ליפשיץ, מפרקת פאלאס ישראל - חברה לדיור מוגן בע״מ (ח”פ 51-298706-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 5727 עמוד 23 מתאריך 18/10/2007

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.11.2007, ברח' פעמוני יוסף 8/15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מרים ליפשיץ ...

 8. גיליון 5685 עמוד 2 מתאריך 28/06/2007

  ... עו״ד מרים ליפשיץ - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים. עו״ד לימור מרגולין-יחידי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז תל אביב. עו"ד איטה נחמן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז. עו"ד עינת רון - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז. כ״ד בסיון ...

 9. גיליון 5670 עמוד 2 מתאריך 28/05/2007

  ... דורית ירחי עיריית ירושלים 65893471 מרים ליפשיץ- פריבס עיריית ירושלים 028078301 אילנית מיכאלי עיריית ירושלים 069569283 אליהו מלכה עיריית קרית מוצקין 069163640 בן ציון מלכה 1 ס׳׳ח התשל׳׳ח, עמ' 153 ...

 10. גיליון 5626 עמוד 3 מתאריך 06/02/2007

  ... עו׳׳ד יואל עדן    הרשמת ענת אלפסי עו׳׳ד חגית מטלין לבתי משפט השלום מחוז הדרום - נוער (1): עו״ד מרים ליפשיץ עו׳׳ד חגית מטלין עו״ד מיכל קפלן-רוקמן לבתי משפט לתעבורה מחוז הדרום(1): עו׳׳ד אלון אופיר    עו׳׳ד אריאלה זהר-הלוי עו׳׳ד יאיר רבינוביץ    הרשמת מגי כהן עו׳׳ד עפר נהרי ...