"מרים נאור" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6889 עמוד 2 מתאריך 30/09/2014

  ... לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-955ו אני מודיע לפי סעיף 7ו3(ג) לחוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-955וי, כי חבר שופטי בית המשפט העליון בחר ביום ט׳׳ז באלול התשע׳׳ד (וו בספטמבר 4ו20) את -(ו) המשנה לנשיא, השופטת מרים נאור, לחברה, יושבת ראש, בוועדה לאישור עורכי דין שיהיו רשאים לשמש סניגורים חלק בבתי הדין הצבאיים ...

 2. גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014

  ... השופטת מרים נאור למשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט אליקים רובינשטיין כ׳׳ד באב התשע׳׳ד (20 באוגוסט 2014) (חמ 3-1803-ה1) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשס׳׳ז, עמ' 882. מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו בתוקף סמכותי ...

 3. גיליון 6627 עמוד 2 מתאריך 11/07/2013

  ... מרים נאור, משנה לנשיא בית המשפט העליון - חברה עדנה ארבל, שופטת בית המשפט העליון - חברה יצחק (בוז׳י) הרצוג, חבר הכנסת - חבר יצחק כהן, חבר הכנסת - חבר רחל בן-ארי, עורכת דין - חברה חאלד חוסני זועבי, עורך דין - חבר הודעות קודמות על הרכב הוועדה לבחירת שופטים1 -בטלות. כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ג ...

 4. גיליון 6460 עמוד 3 מתאריך 16/08/2012

  ... בחר חבר שופטי בית המשפט העליון את השופטת מרים נאור לכהונת חברת הוועדה לאישור עורכי דין שיהיו רשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים, במקומו של השופט אליעזר ריבלין שפרש לגימלאות. כ״ה בתמוז התשע״ב )15 ביולי 2012( )חמ 3-1583( )קס' 4974( אהוד ברק שר הביטחון הודעה בדבר תיאום סכומים ...

 5. גיליון 6457 עמוד 2 מתאריך 08/08/2012

  ... 1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מרים נאור, המשנה לנשיא בית המשפט העליון - יושבת ראש הוועדה; יחזקאל קינר, שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי מרכז - חבר; איריס רבינוביץ ברון, שופטת של בתי משפט השלום מחוז המרכז - חברה. מינויים קודמים של ועדת אתיקה - בטלים. י”ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012 ...

 6. גיליון 6448 עמוד 2 מתאריך 22/07/2012

  ... לפי חוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את: השופטת מרים נאור - לכהונת משנה לנשיא בית המשפט העליון; השופט אורי שהם - לכהונת שופט בית המשפט העליון; פרופ' דפנה ברק-ארז ...

 7. גיליון 6414 עמוד 2 מתאריך 14/05/2012

  ... לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה ביום כ׳׳ח בניסן התשע׳׳ב (20 באפריל 2012), החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים: השופטת מרים נאור - נבחרה לכהונת משנה לנשיא של בית המשפט העליון; עו׳׳ד אריאל צימרמן - נבחר לכהונת ...

 8. גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסם בזה כי השופטת מרים נאור היא מועמדת לכהונת משנה לנשיא בית המשפט העליון שעניינה יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים ...

 9. גיליון 6235 עמוד 2 מתאריך 09/05/2011

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 6(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע שהרכב הוועדה לבחירת שופטים2, השתנה כדלקמן: במקום ”אדמונד לוי, שופט בית המשפט העליון - חבר” יבוא ”מרים נאור, שופטת בית המשפט העליון - חברה”. ט' בניסן התשע׳׳א (13 באפריל 2011( (חמ 3-814 ...

 10. גיליון 5839 עמוד 20 מתאריך 12/08/2008

  ... 1/108537 מזרחי בנימין דיקחן יעקב בן דרו }אלוש כוכבה בואונשטיין מרקו אגוז יחזקאל דובינסקי סוכה שלום אסתר לדיזיננזקי חיה הלה אשד אסתר גיאר יגאל גיאר יגאל נגבי-אביב מרים נאור תהו אקרנזן גריגורי וינטרויב ישראל אביב יעקב קורן קלחנה מרטה ט ורימו מורן קבק ויקטור ברגר אריה אקרמן גרינורי לב גרשון ...