"משה בר-עם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6655 עמוד 3 מתאריך 02/09/2013

  ... השופט דוד מינץ השופט כרמי מוסק השופט משה בר-עם. ה' באלול התשע״ג (11 באוגוסט 2013) (חמ 3-324-ה4) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ב, עמ' 45. הודעה בדבר צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996 אני מודיע כי בתוקף ...

 2. גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012

  ... השופט משה בר-עם - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופטת הדס עובדיה - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז; השופט חגי ברנר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב; השופט עודד שחם - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט יעקב פרסקי - לכהונת שופט של בית המשפט ...

 3. גיליון 6468 עמוד 2 מתאריך 04/09/2012

  ... מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים שלהלן לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט מחוזי: עודד שחם משה בר-עם ראובן שמיע הדס עובדיה ...

 4. גיליון 6441 עמוד 2 מתאריך 04/07/2012

  ... השופט משה בר-עם - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט עודד שחם - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט יעקב פרסקי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; עורכת הדין שרה ברוינר ישראזדה - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים ...

 5. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... השופט משה בר-עם השופט זכריה ימיני השופט אלכסנדר רון השופט ראובן שמיע השופט עודד שחם לבית משפט מחוזי באר שבע )1( השופטת אבירה אשקלוני השופט אחמד אבו פריחה השופט אריאל חזק השופטת דרורה בית-אור השופט יואל עדן השופט ירון לוי השופטת ריקי שמולביץ ...

 6. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... השופט נסר אבו-טהה השופט אחמד אבו פריחה השופטת דרורה בית-אור השופט אריאל חזק השופט ירון לוי השופטת ריקי שמולביץ לבית המשפט המחוזי ירושלים (2) השופט משה בר-עם השופט רם וינוגרד השופט אברהם טננבוים השופט זכריה ימיני השופטת רבקה פרידמן-פלדמן השופט ראובן שמיע לבתי משפט השלום מחוז תל-אביב )2 ...

 7. גיליון 6251 עמוד 2 מתאריך 16/06/2011

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט משה בר-עם, שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש כשופט נוער עד תום תקופת כהונתו באותה ערכאה. ל' בניסן התשע״א )4 במאי 2011 ...

 8. גיליון 6233 עמוד 3 מתאריך 08/05/2011

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את משה בר-עם, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל לשופט של בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום כ׳׳ז ...

 9. גיליון 6230 עמוד 2 מתאריך 02/05/2011

  ... מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את משה בר-עם, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום כ׳׳ז בניסן התשע׳׳א )1 במאי 2011 ...

 10. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... השופט משה בר-עם,    השופט בךציון גרינברגר, השופט רם וינוגרד,    השופט אברהם טננבוים, השופט כרמי מוסק,    השופט דוד מינץ, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, השופט ראובן שמיע. לבתי משפט השלום מחוז תל הרשמת גלית אוסי-שרעבי, עו׳׳ד פנינה בן-יוסף, עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד רנה הירש ...