"משה גינות" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6494 עמוד 3 מתאריך 06/11/2012

    ... קריות משה גינות חדרה גלית ציגלר השרון )נתניה( ליה לב און פתח תקוה אברהם טל רמלה ירון לוי רחובות שרה גדות תל אביב עודד מודריק דן - צפון חאלד כבוד דן - דרום חיים חדש אשקלון ...

  2. גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010

    ... מוחמד מסארווה משה גינות חננאל שרעבי כהונתם באותה ערכאה. עד לתום תקופת י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. ילקוט הפרסומים 6050, ד' בשבט התש״ע, 19.1.2010 1522 ...

  3. גיליון 5563 עמוד 4 מתאריך 09/08/2006

    ... אביהו גופמן, ת"ז 050844786 פנינה ארגמן, ת״ז 054056064 מוחמד מסארווה, ת״ז 021422357 חננאל שרעבי, ת״ז 056479827 משה גינות, ת"ז 051952307 שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום כ' בתמוז התשס״ו(16 ביולי 2006). ט״ז בתמוז התשס״ו(12 ביולי 2006) (חמ 3-2666) חיים רמון ...