"משה סובל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6473 עמוד 3 מתאריך 13/09/2012

  ... לפי חוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך3 בזה את מינויו של משה סובל, שופט של בית משפט מחוזי ...

 2. גיליון 6460 עמוד 6 מתאריך 16/08/2012

  ... 2    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 76. מינוי שופט לעניין עררים לפי חוק הספורט, התשמ׳׳ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ׳׳ח-1988', ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט משה סובל, שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב, לשופט לעניין עררים לפי הסעיף האמור. כ׳׳ב בסיוון ...

 3. גיליון 6161 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 4. גיליון 6161 עמוד 4 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 5. גיליון 6078 עמוד 4 מתאריך 19/04/2010

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1 21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט משה סובל, שופט בית משפט מחוזי, ליושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים לפי החוק. תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום ט״ו ...

 6. גיליון 5833 עמוד 7 מתאריך 21/07/2008

  ... ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-11962 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו2, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את משה סובל, שופט של בית משפט השלום, ת׳׳ז 5306709, ליושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר, לפי ...

 7. גיליון 5702 עמוד 2 מתאריך 09/08/2007

  ... השופט משה סובל, ת״ז 590022491 השופטת גילה כנפי-שטייניץ, ת״ז 55475867 השופטת נאוה בן־אור, ת״ז 64877285 השופט רפאל כרמל, ת״ז 52166253 תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם של השופטים האמורים בבית המשפט המחוזי בירושלים; ולגבי השופט רפאל כרמל, תוקף המינוי הוא עד לתום כהונתו בפועל כשופט בית המשפט המחוזי ...

 8. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

  ... גילה כנפי-שטייניץ שאהר אטרש משה סובל כ׳׳ו באייר התשס׳׳ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3) דניאל פרידמן שר המשפטים הודעה על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה ...

 9. גיליון 5661 עמוד 2 מתאריך 09/05/2007

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט משה סובל, ת׳׳ז 59022491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער עד יום י”ב באייר התשס׳׳ז(30 ביוני 2007). כ׳׳ב בניסן התשס׳׳ז(10 באפריל 2007) (חמ 3-686) דורית ביניש ...

 10. גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007

  ... בישיבתה מיום א' באייר התשס׳׳ז(17 באפריל 2007), החליטה לבחור מועמדים אלה: השופטת דפנה אבניאלי - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע. השופטת גילה שטיינץ-כנפי - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים. השופט משה סובל - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים ...