"נאוה גדיש" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6506 עמוד 28 מתאריך 29/11/2012

  ... נאוה גדיש משרד עורכי דין (ח״פ 51-315451-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...

 2. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... עורכת הדין נאוה גדיש - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז; הרשם צבי פרנקל - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע; עורכת הדין מיכל שרביט - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז ירושלים; הרשמת רויטל באום - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה ...

 3. גיליון 6416 עמוד 2 מתאריך 16/05/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית משפט שלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ”ה בניסן התשע”ב (17 באפריל 2012): נצר סמארה נחשון פישר אורלי שמאי-כתב יחזקאל אליהו נאוה גדיש אורית בן-דוד ליבל כ”ה ...

 4. גיליון 6383 עמוד 3 מתאריך 22/02/2012

  ... עורך הדין יחזקאל אליהו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין אורית בן-דור ליבל - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורכת הדין נאוה גדיש - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז ...

 5. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

  ... עו"ד חנא בולוס עו"ד רון בן מיור עו"ד נאוה גדיש עו״ד הילה גורביץ-שינפלד הרשמת סיגלית גץ-או פיר עו"ד יוסי דלל עו"ד עדי הדר עו"ד אימאן כמאל חיר עו"ד מרואן טאהא עו"ד יוסי טורס עו״ד אלעד טל עו״ד ניר מישורי לב-טוב עו״ד ליאב מנחם עו״ד נסרין סוסאן עו״ד ח׳אולה עאסי הרשמת דנה עופר עו״ד מוחמד עלי עו״ד איתן ...

 6. גיליון 6281 עמוד 2 מתאריך 16/08/2011

  ... עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד נאוה גדיש עו׳׳ד הניה הכהן עו׳׳ד נצר סמארה עו׳׳ד אורלי שמאי כתב לבתי משפט השלום מחוז הדרום (אילת) (1) עו׳׳ד ליאור ברינגר עו׳׳ד יואב עטר הרשמת שושנה שטרית ט׳׳ו באב התשע׳׳א (15 באוגוסט 2011) (חמ 1803—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' ...

 7. גיליון 5747 עמוד 15 מתאריך 06/12/2007

  ... 1.2008, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' המעלה 34, פרדס חנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. נאוה גדיש, עו״ד, מפרקת מעון קדם בע׳׳מ (ח״פ 51-003514-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 5709 עמוד 37 מתאריך 28/08/2007

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. נאוה גדיש, עו״ד, מפרקת נויק בע״מ (ח״פ 51-178861-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של ...