"נגה שמואלי-מאייר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6024 עמוד 2 מתאריך 23/11/2009

  ... עורך הדין אבישי זבולון - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום; עורכת הדין נגה שמואלי-מאייר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום; עורך הדין אריאל ברגנר - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום; עורך הדין אריה נאמן - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה ...

 2. גיליון 6022 עמוד 3 מתאריך 16/11/2009

  ... מפורט להלן לשמש שופטי נוער: אלון רום עירית קוייפמן אורית בת-אל חדד שרה חביב אבישי זבולון נגה שמואלי מאייר אריאל ברגנר עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל״א, עמ' 134. מינוי שופטי נוער ...

 3. גיליון 6012 עמוד 2 מתאריך 27/10/2009

  ... הרשמת אורית בת-אל חדד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום; הרשמת עירית קויפמן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום; עו"ד נגה שמואלי-מאייר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום; עו"ד אבישי זבולון - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום ...

 4. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... עו״ד נגה שמואלי-מאייר, עו״ד עמי שוחט, עו״ד עמית פרייז, עו״ד דו ד קרטיס, עו״ד לימור זהבה ביבי-ממן, עו״ד מי כאל קרשן, עו״ד הדס פלד, עו״ד שמאי בקר, עו״ד מלכה ספינזי, עו״ד רות (לינקר) מזרחי, עו״ד שרון קיסר. עו״ד פנינה בן-יוסף ...

 5. גיליון 5952 עמוד 2 מתאריך 14/05/2009

  ... קרן לוי נגה שמואלי-מאייר גבריאלה ליברמן-קובי 1 ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178. ׳ח, עמ' 3482; התשנ״ט, עמ׳ 2 י”פ התשנ׳׳ו, עמ' 3531; התשנ׳ 3298; התשס׳׳א, עמ' 467; התשס׳׳ג, עמ' 2217; התשס׳׳ד, עמ' 179; התשס״ה, עמ' 4029; התשס׳׳ח, עמ' 336. קביעת רשימת בוחנים ...

 6. גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008

  ... הרשמת ג'מילה ג'בארין    עו׳׳ד אורנה אליגון דר עו׳׳ד עידית קרונברגר-רחין לבתי משפט השלום מחוז הדרום (2) עו׳׳ד פנינה בן-יוסף הרשמת אילת ג'רבי עו׳׳ד אלון אלטמן עו׳׳ד נגה שמואלי-מאייר עו׳׳ד חגי לרון הרשמת אורית בת אל חדד עו״ד אריאל ברגנר ז' בתשרי התשס״ט (6 באוקטובר 2008) (חמ 3-1803 ...

 7. גיליון 5804 עמוד 2 מתאריך 12/05/2008

  ... לבתי משפט השלום מחוז המרכז(1) הרשם בנימין יזרעאלי עו׳׳ד ענת בירן עו׳׳ד רמי חיימוביץ עו׳׳ד נגה שמואלי-מאייר עו׳׳ד ישעיהו-דן רונן עו״ד עמירם (עמי) קובו הרשמת לימור רייך עו׳׳ד שלמה בנג׳ו עו״ד טלי ויינצר-אלאור שופט עמית השופט (בדימוס) גבריאל שטרסמן (חמ 3-1803) דניאל פרידמן שר המשפטים ...

 8. גיליון 5794 עמוד 2 מתאריך 10/04/2008

  ... עו״ד רות מזרחי עו״ד מירית מי-דן עו״ד עוז עזרא ניר(נאוי) עו״ד גילת שלו עו״ד נגה שמואלי-מאייר שופטים עמיתים השופט(בדימוס) גדעון ברק השופט (בדימוס) אשר גולדין השופטת(בדימוס) רות זוכוביצקי השופטת(בדימוס) רות כצמן ה' בניסן התשס״ח (10 באפריל 2008) (חמ 3-1803) דניאל פרידמן שר המשפטים ...