"נוהאד חסן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינתה את הרשומים מטה לשופטים של בית דין אזורי לעבודה, החל ביום כי באייר התשס״ז(8 במאי 2007): נוהאד חסן מירון שורץ ...

  2. גיליון 5644 עמוד 2 מתאריך 22/03/2007

    ... הרשם נוהאד חסן - נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי חיפה. הרשם מירון שורץ - נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה בנצרת. עו׳׳ד ורדה בן-שחר - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (עניני משפחה) במחוז בדרום. עו׳׳ד חגית מטלין - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (עניני משפחה) במחוז המרכז ...

  3. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

    ... הרשם נוהאד חסן    עו׳׳ד לינדה שפיר לבית המשפט המחוזי נצרת(1): השופט אטרש שאהר השופט יוסף בן-חמו השופטת דיאנה סלע לבית המשפט המחוזי חיפה(4■ השופטת דיאנה סלע השופטת חני הורוביץ השופט יעקב וגנר השופט כמאל סעב השופטת רבקה למלשטרייך-לטר השופט רחמים צמח לבית המשפט המחוזי תל אביב(4 ...