"נחום שטרנליכט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6176 עמוד 2 מתאריך 20/12/2010

    ... נחום שטרנליכט דורון חסדאי רפי ארניה איריס לושי עבודי חגי טרסי עמית פרייז עוז עזרא ניר י״א בכסלו התשע״א (18 בנובמבר 2010) (חמ 3-2281) לימור לבנת _    שרת התרבות והספורט 1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 122; התשנ״א, עמ' 217. מינוי שופטים לעניין עררים לפי חוק הספורט, התשמ״ח-1988 בתוקף ...