"נחשון פישר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

  ... נצר סמארה ורד שביט פינקלשטיי יחזקאל אליהו נחשון פישר תמר ס נונית-פורר מרדכי בורשטין נאוה ג דיש מיכל שרביט שמואל הרבסט אהד גורדון איתן ק ורנהאוזר נעם חת מקוב ליאור ברינגר דנה כהן-לקח אורית קלרה ליפשיץ ...

 2. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... עורך הדין נחשון פישר - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; השופט מרדכי כדורי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים; עורכת הדין אורלי שמאי-כתב - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין מנחם מזרחי - לכהונת שופט של בית משפט ...

 3. גיליון 6416 עמוד 2 מתאריך 16/05/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית משפט שלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ”ה בניסן התשע”ב (17 באפריל 2012): נצר סמארה נחשון פישר אורלי שמאי-כתב יחזקאל אליהו נאוה גדיש אורית בן-דוד ליבל כ”ה ...

 4. גיליון 6383 עמוד 3 מתאריך 22/02/2012

  ... עורך הדין סמארה נצר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורך הדין נחשון פישר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; עורך הדין איתן קורנהאוזר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים; עורכת הדין אורלי שמאי-כתב - נבחרה לכהונת ...