"נילי מימון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6814 עמוד 2 מתאריך 08/06/2014

  ... בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וי, אני מודיעה על גמר כהונתה של נילי מימון, סגנית נשיאה של בית משפט לענייני משפחה בירושלים, ביום כ׳׳ד באדר א' התשע׳׳ד (24 בפברואר 4ו20), עקב פרישתה לגמלאות. ח' באייר התשע׳׳ד (8 במאי 4ו20) (חמ 3-60-ה2) ציפי לבני _    שרת המשפטים ...

 2. גיליון 5982 עמוד 2 מתאריך 23/07/2009

  ... השופטת טלי חיימוביץ,    השופט דורון חסדאי, השופט רמי אמיר, השופט חגי ברנר, השופטת דרורה בית-אור, השופטת יעל רז-לוי, השופטת נילי מימון, עו״ד מרדכי לוי (שופט צבאי בדימוס)( לבתי המשפט המחוזיים תל-אביב )4( והמרכז )4( השופט איתן אורנשטיין, השופטת שושנה אלמגור ...

 3. גיליון 5833 עמוד 49 מתאריך 21/07/2008

  ... נילי מימון, שופטת בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן ת׳׳ע 102440/08 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל”ח-1978, ובעניין: הצהרת מותו של נספה השואה הנעדר דוד נידז'בדז', והמבקש: יצחק בקרמן, מרח' עוזיאל 24ב, רמת גן, ע׳׳י עו׳׳ד ש' אראלי, ת׳׳ד 86, בני ברק. הודעה להווי ידוע כי המבקש ...

 4. גיליון 5587 עמוד 3 מתאריך 05/10/2006

  ... לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופטת נילי מימון, ת׳׳ז 003047628, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא לעניני משפחה של בתי המשפט במחוז ירושלים, לתקופה של שנה, מיום י' ...