"ניר זיתוני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

    ... ריאד קודסי עדי סומך ענת דבי קרן מרגולין פלדמן אברהם כהן ניר זיתוני צחי אלמוג אדוארדו לכנר אמיר צ׳כנוביץ צבייה טובה גרדשטיין גילה ספרא-ברנע איריס אסל צוריאל לרנר עדי אייזדרופר סיגל אלבו בן שלו ...

  2. גיליון 5649 עמוד 3 מתאריך 15/04/2007

    ... לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את ניר זיתוני, ת׳׳ז 029462280, לרשם של בתי משפט לעניני משפחה במחוז חיפה, החל מיום כ׳׳ח באדר התשס׳׳ז(18 במרס 2007). כ׳׳ה באדר התשס׳׳ז(15 במרס 2007 ...

  3. גיליון 5639 עמוד 2 מתאריך 08/03/2007

    ... חמ 3-64) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198. מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך הדין ניר זיתוני, ת"ז 029462280, לרשם/ראש ההוצאה ...