"נסים ביטון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6784 עמוד 7 מתאריך 09/04/2014

    ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.7.2014, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. נסים ביטון, עו״ד, מפרק הדר עין-גל בע״מ (ח״פ 51-456465-7) (בפירוק מרצון ...