"נסר אבו טהה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6389 עמוד 2 מתאריך 12/03/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97יי, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט נסר אבו טהה, לשמש שופט נוער עד תום תקופת כהונתו בערכאת בית משפט מחוזי. י״ז בשבט התשע״ב (10 בפברואר 2012) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל״א ...

 2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

  ... השופט נסר אבו טהה - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע; השופטת רבקה פרידמן-פלדמן - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי ירושלים; השופט רם וינוגרד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; עורכת הדין מעיין בן-ארי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... השופט נסר אבו-טהה השופט אחמד אבו פריחה השופטת דרורה בית-אור השופט אריאל חזק השופט ירון לוי השופטת ריקי שמולביץ לבית המשפט המחוזי ירושלים (2) השופט משה בר-עם השופט רם וינוגרד השופט אברהם טננבוים השופט זכריה ימיני השופטת רבקה פרידמן-פלדמן השופט ראובן שמיע לבתי משפט השלום מחוז תל-אביב )2 ...

 4. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... השופט נסר אבו-טהה    השופט אחמד אבו פריחה השופט אלון אינפלד    השופטת דרורה בית-אור השופט ירון לוי    השופטת ריקי שמולביץ לבתי משפט השלום מחוז הצפון הרשם נעמן אדריס עו״ד אורי גולדקורן עו״ד הילה גורביץ-שינפלד עו״ד ג׳מאל דהאמשה עו״ד אמאל חמיס עו״ד יוסי טורס עו״ד אימאן כאמל-חיר עו״ד ...

 5. גיליון 6137 עמוד 3 מתאריך 21/09/2010

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את נסר אבו טהה, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ז באלול התש׳׳ע (6 בספטמבר 2010). כ׳׳ז באלול ...

 6. גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008

  ... השופטת דרורה בית-אור השופט נסר אבו-טהה השופט דורון חסדאי השופט אברהם טננבוים השופט ירון לוי השופט הצבאי (בדימוס) מרדכי לוי לבתי משפט השלום(ענייני משפחה) מחוז הצפון(2) הרשמת ג'מילה ג'בארין    עו׳׳ד אורנה אליגון דר עו׳׳ד עידית קרונברגר-רחין לבתי משפט השלום מחוז הדרום (2) עו׳׳ד ...

 7. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

  ... השופט נסר אבו טהה. השופט יעקב שפסר, לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה(1) - חדרה עו״ד הדס גולדקורן,    עו״ד אסתר ז׳יטניצקי (רקובר), עו״ד אריה נאמן,    הרשמת לימור רייך, הרשמת מירה דהן. לבתי משפט השלום מחוז עו״ד ישעיהו טישלר, עו״ד שלמה בנג׳ו, הרשמת מירה דהן ...