"נעם חת מקוב" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

  ... איתן ק ורנהאוזר נעם חת מקוב ליאור ברינגר דנה כהן-לקח אורית קלרה ליפשיץ כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ...

 2. גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012

  ... עורכת הדין נעם חת מקוב - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורכת הדין רבקה גלט - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז; עורכת הדין שרה ברוינר ישראזדה - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים; הרשמת שרון אלקיים - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ...

 3. גיליון 6441 עמוד 2 מתאריך 04/07/2012

  ... עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עורכת הדין נעם חת מקוב - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז הדרום; הרשם דן סעדון - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז תל אביב; עורכת הדין רנה הירש )בסקר( - נבחרה לכהונת רשמת ...

 4. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... עו״ד נעם חת מקוב עו״ד חגי לרון עו״ד איתי רגב עו״ד אורית ליפשיץ עו״ד ליאת שמיר-הירש לבתי משפט לתעבורה מחוז תל אביב )1( עו״ד פנינה בן יוסף עו״ד אורן בועז הרשם דן סעדון עו״ד שרית זוכוביצקי-אורי עו״ד תרצה שחם-קינן עו״ד איתי רגב ...

 5. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... עו״ד אורית אלסטר עו״ד פנינה בן יוסף עו״ד שרית זוכוביצקי-אורי עו״ד רפאל ימיני עו״ד שמעון לייבו עו״ד אבשלום מאושר הרשם עדו כפכפי עו״ד יואב עטר לבתי משפט השלום מחוז הדרום )2-1( עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד ליאור ברינגר עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד נעם חת מקוב עו״ד רפאל ימיני הרשם עדו כפכפי עו״ד יובל ...