"נעם סולברג" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את: השופט צבי זילברטל - לכהונת שופט בית המשפט העליון; השופט נעם סולברג - לכהונת שופט בית המשפט העליון; השופט אילן איטח ...

 2. גיליון 6367 עמוד 2 מתאריך 25/01/2012

  ... לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-11984, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירות מיום י״א בטבת התשע״ב (6 בינואר 2012), החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים של בית המשפט העליון: השופט צבי זילברטל השופט נעם סולברג השופט אורי שהם פרופ' דפנה ברק-ארז ט״ו בטבת התשע״ב ...

 3. גיליון 6161 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 4. גיליון 6161 עמוד 4 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 5. גיליון 5495 עמוד 4 מתאריך 16/02/2006

  ... נעם סולברג, שופט בית משפט מחוזי, ת”ז 57380099 גיל דניאל, שופט בית משפט שלום, ת”ז 23592660 אלון אינפלד, שופט בית משפט שלום, ת”ז 59020628 א' בשבט התשס״ו (30 בינואר 2006) (חמ 3-686) אהרן ברק _    נשיא בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל״א, עמ' 134. הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ...

 6. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... יהודית שבח אברהם יעקב נעם סולברג ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו(5ו בינואר 2006) (חמ 3-60) ציפי לבני _    שרת המשפטים ו ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 98ו. 2 ס״ח התשמ״ד, עמ' 78. הודעה על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב ...