"נפתלי שילה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6650 עמוד 2 מתאריך 22/08/2013

  ... 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. אני ממנה את נפתלי שילה, שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( לסגן נשיא של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב-יפו, מיום כ׳׳ז בתשרי התשע׳׳ד )1 באוקטובר 2013(. א' באלול התשע׳׳ג )7 באוגוסט 2013( )חמ 3-2666( ציפי לבני שרת המשפטים מינוי סגן נשיא ...

 2. גיליון 6024 עמוד 2 מתאריך 23/11/2009

  ... עורך הדין נפתלי שילה - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין מירב בן-ארי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; עורכת הדין קרן אניספלד - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; עורך הדין מלכה ספינזי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6022 עמוד 2 מתאריך 16/11/2009

  ... רות אטדגי-פריאנטה אסתר ז'יטניצקי (רקובר) אריה נאמן מירה דהן נפתלי שילה ארנון קימלמן שלי אייזנברג אבישי רובס יפעת מישורי החל ביום ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009). ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-2666) יעקב נאמן שר המשפטים 1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393. מינוי שופט נוער ...

 4. גיליון 6012 עמוד 2 מתאריך 27/10/2009

  ... עו"ד נפתלי שילה - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; הרשמת מירה דהן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עו"ד שרה שרית זמיר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; עו"ד רמי חיימוביץ - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום ...

 5. גיליון 5452 עמוד 32 מתאריך 03/11/2005

  ... ובענין פירוק חברת רפאל - שפע פארם בע׳׳מ, ח״פ 51-314627-4, והמבקשת: יהודית ברגר, ת״ז 017426586, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד דב פרימר, ו/או יוסף גלמן, ו/או נפתלי שילה, ו/או אילנית ווייל ו/או לאה פוקס-הדסי, מהגן הטכנולוגי מלחה, בנין 1, כניסה ב', קומה א', ירושלים 91481. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2005 ...