"סארי ג'יוסי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6676 עמוד 2 מתאריך 20/10/2013

    ... השופט סארי ג'יוסי, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה; השופטת תמר שרון-נתנאל, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה; השופט יואל עדן, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע; השופטת דלית שרון גרין, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הצפון; השופט שמעון לייבו, נבחר ...

  2. גיליון 6524 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013

    ... מינוי סגן נשיא לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט סארי ג'יוסי, לסגן נשיא לענייני משפחה של בתי המשפט במחוז הצפון, החל ביום ט״ז בחשוון התשע״ג )1 בנובמבר 2012(. י״ג ...