"סופיה אבקסיס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6231 עמוד 27 מתאריך 04/05/2011

    ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אריה מרון, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי מרכז פר״ק 7474-01-11 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת סושי רול בע״מ, ח״פ 51-321758-8. והמבקשים: 1. סופיה אבקסיס, ת״ז 035834969. 2 ...