"סיון גוטהולץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6382 עמוד 5 מתאריך 19/02/2012

    ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מולטימטריקס בע׳׳מ, ח׳׳פ 52-004123-7. והמבקשת: חברת ד. רוזמן קנריים שותפות מוגבלת, ע״י ב״כ עוד שחר הררי, ו/או עו׳׳ד שי פיאדה, ו/או עו׳׳ד סיון גוטהולץ, ממשרד קוטלר הררי, עו׳׳ד, רח' ויצמן 2, תל אביב 64239, טל' -03 6932022, פקס ...