"סלים ג'ובראן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6816 עמוד 5 מתאריך 09/06/2014

    ... יושב ראש הוועדה: סלים ג'ובראן, שופט בית המשפט העליון; ממלאת מקומו - אסתר חיות, שופטת בית המשפט העליון. חברים    ממלאי מקום עליזה בראשי צחי הנגבי ארנון אברמוב יגאל הררי איציק אפריאט יעקב מצא אבי נחייסי שבתאי קטש איציק עובדיה ...