"עדו כפכפי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אלון גביזון עדו כפכפי יובל ליבדרו רון סולקין יואב עטר ארז שני יעקב שקד צחי עוזיאל מעין בן-ארי לשמש שופטי נוער עד תום תקופת ...

 2. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... לבתי משפט לתעבורה מחוז הדרום )2( עו״ד אורית אלסטר עו״ד פנינה בן יוסף עו״ד שרית זוכוביצקי-אורי עו״ד רפאל ימיני עו״ד שמעון לייבו עו״ד אבשלום מאושר הרשם עדו כפכפי עו״ד יואב עטר לבתי משפט השלום מחוז הדרום )2-1( עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד ליאור ברינגר עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד נעם חת מקוב עו״ד ...

 3. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

  ... עו״ד דניאל בן-טולילה עו״ד רנה הירש (בסקר) הרשם עדו כפכפי עו״ד שמעו ן לייבו עו״ד חגי לרון עו״ד אורלי שמאי-כתב לבתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום (0-1) עו״ד שמעון לייבו י״ט באייר התשע״א (23 במאי 2011) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965מחוז ...

 4. גיליון 5527 עמוד 2 מתאריך 11/05/2006

  ... מינוי רשם לבית המשפט לעניני משפחה לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עדו כפכפי, ת׳׳ז 0287832344, לרשם של בתי משפט 1 ילקוט הפרסומים 5527, י״ג באייר התשס״ו, 5.2006.״ 3184 1 ...