"עדי ברון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6707 עמוד 11 מתאריך 28/11/2013

  ... שעשוע שרה 1/182347 12/10/2013 קארו שרה 0/06/2013 1 אלקיים סישרד 16/09/2013 נחום עדינה 0/3006 31/1 רוזנבלט מיכאל 16/03/2010 קוליק ערן 22/01/2003 גנוןאריצח תמרה 33/03/2013 רדושיצקי לוסיאן 14/00/2013 ברבש רומן 00/06/2013 מוסק עדי רונן 20/03/2013 ביבר איכל 25/03/2013 ברומן מרים ...

 2. גיליון 6642 עמוד 25 מתאריך 12/08/2013

  ... 14/11/2012 ADA RONEN עדה רונן 513254219 : . מ .תאגיד סומך חייקין 54-000238-3 06/11/2012 האוניברסטיה 90 תל אביב פארי רון ת . ז . : 54642418 פאריפון 54-016630-3 25/11/2012 RONEN רונן ציוני יעוץ משפטי TSIONI LEGAL ADVICE מ.תאגיד ...

 3. גיליון 6484 עמוד 71 מתאריך 18/10/2012

  ... גרוס עדן שרון הפטר רגיל 16/07/12 9102-00-06 8614 מבצע ארז 8, באר שבע 57716995 דהאן אלזי הפטר רגיל 29/02/12 9020-00-03 7638 פיארברג מרדכי 24/6, באר שב 63046874 דהן יהודה הפטר רגיל 17/07/12 8345-00-08 ...

 4. גיליון 6435 עמוד 20 מתאריך 21/06/2012

  ... הפרסומים 6414, התשע׳׳ב, עמ' 3926, לצד שמו של עדי שרון, במקום ”037574134” צריך להיות ”038648036”. (חמ 4-4319) 4900    ילקוט הפרסומים 6435, א' בתמוז התשע׳׳ב, 21.6.2012 המחיר 8.10 שקלים חדשים    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי ...

 5. גיליון 6414 עמוד 4 מתאריך 14/05/2012

  ... אריאלי דרור, ת׳׳ז 023083629 בטלהיים גידי, ת׳׳ז 054026877 גולומבק חנן, ת׳׳ז 058343864 גורן עוז, ת׳׳ז 056737604 ורבורג אלי, ת׳׳ז 055456230 לוינסקי ניר, ת׳׳ז 037574134 סקס אילן, ת׳׳ז 069995041 עדי שרון, ת׳׳ז 037574134 עמיר רני, ת׳׳ז 056568744 פסטרנק גליה, ת׳׳ז 028917540 פרידמן אריאל, ת׳׳ז 067810341 ...

 6. גיליון 6255 עמוד 4 מתאריך 26/06/2011

  ... בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת אכיפה בעיריית אשדוד (להלן - העירייה), פאני אבינועם, ת׳׳ז 22588453, ואת אחראית נושא ההוצאה לפועל בעירייה, פאני אסייג, ת׳׳ז 012303780, ואת מנהלת מחלקת מגורים בעירייה, עדה שרון, ת׳׳ז 052731692, ואת סגנית מנהל מחלקת ...

 7. גיליון 6251 עמוד 4 מתאריך 16/06/2011

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת אכיפה בעיריית אשדוד )להלן - העירייה( פאני אבינועם, ת׳׳ז 22588453, ואת אחראית נושא ההוצאה לפועל בעירייה פאני אסייג, ת׳׳ז 012303780, ואת מנהלת מחלקת מגורים בעירייה עדה שרון, ת׳׳ז 052731692, ואת סגנית מנהל מחלקת עסקים ...

 8. גיליון 5521 עמוד 18 מתאריך 26/04/2006

  ... שם שותפות מספר שותפות 26/06/2002 פאת השולחן 8 תל אביב עדה רונן ADA RONEN מ.תאגיד : 513254219 סומך חייקין 54-000238-3 26/06/2002 הדקל 15 רעננה ORNI אורני אלעד רו"ח-חברה ELAD CPA-COMPANY מ.תאגיד : 513254276 סומך חייקין 54-000238-3 ...