"עדי חן-ברק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6278 עמוד 2 מתאריך 10/08/2011

  ... המשפט העליון, אני ממנה את השופטת עדי חן ברק, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת הערעור לפי החוק האמור, במחוז חיפה. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳א (25 ביולי 2011) (חמ 3-321) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162. 2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90 ...

 2. גיליון 6278 עמוד 3 מתאריך 10/08/2011

  ... או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה. בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת עדי חן ברק, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדות הערעור לפי החוק, במחוז חיפה ...

 3. גיליון 5685 עמוד 2 מתאריך 28/06/2007

  ... עו"ד עדי חן-ברק - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז חיפה. הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס"א-2001י, כי הממשלה החליטה, על פי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה2, להעביר לשר רפי איתן את הסמכות הנתונה לשר ...

 4. גיליון 5647 עמוד 2 מתאריך 29/03/2007

  ... המחוזי תל אביב השופט יצחק יצחק לבתי משפט השלום מחוז הצפון עו׳׳ד טאהא מרואן עו׳׳ד עפרה אטיאס עו׳׳ד אלכסנדר טנדלר לבתי משפט השלום במחוז חיפה עו׳׳ד עפרה אטיאס עו״ד עדי חן-ברק לבתי משפט לתעבורה מחוז חיפה עו״ד מאיר אורניק לבתי משפט השלום מחוז תל אביב הרשמת מירה דהן עו״ד יעל בלכר עו״ד עוז עזרא ניר(נאוי ...