"עדנה ארבל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6879 עמוד 2 מתאריך 16/09/2014

  ... הודעה על גמר כהונתה של שופטת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה על גמר כהונתה של עדנה ארבל, שופטת של בית המשפט העליון בירושלים, ביום כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳ד (22 ביוני 2014), עקב פרישתה לגמלאות ...

 2. גיליון 6842 עמוד 2 מתאריך 22/07/2014

  ... במקום "עדנה ארבל, שופטת בית המשפט העליון - חברה" יבוא "אסתר חיות, שופטת בית המשפט העליון - חברה". תוקף השינוי מיום כ״ה בסיוון התשע״ד (23 ביוני 2014). י״ז בסיוון התשע״ד (15 ביוני 2014) (חמ 3-814) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1    ס״ח התשמ״ד, עמי 198. 2    י״פ התשע״ג ...

 3. גיליון 6627 עמוד 2 מתאריך 11/07/2013

  ... מרים נאור, משנה לנשיא בית המשפט העליון - חברה עדנה ארבל, שופטת בית המשפט העליון - חברה יצחק (בוז׳י) הרצוג, חבר הכנסת - חבר יצחק כהן, חבר הכנסת - חבר רחל בן-ארי, עורכת דין - חברה חאלד חוסני זועבי, עורך דין - חבר הודעות קודמות על הרכב הוועדה לבחירת שופטים1 -בטלות. כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ג ...

 4. גיליון 6388 עמוד 2 מתאריך 07/03/2012

  ... אשר גרוניס - נשיא בית המשפט העליון” ובמקום ”השופט אשר גרוניס - חבר” יבוא ”השופטת עדנה ארבל - חברה”. ו' באדר התשע׳׳ב (29 בפברואר 2012) (חמ 3-814) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4377; התש׳׳ע, עמ' 2364. :    מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות ...