"עדנה יוסף-קוזין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010

    ... עורכת דין עדנה יוסף-קוזין - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז; עורכת דין לימור זהבה ביבי-ממן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורך דין שמאי בקר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם יובל גזית - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב ...

  2. גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010

    ... הרשם יובל גזית - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד שמאי בקר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד עדנה יוסף-קוזין - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד לימור זהבה ביבי-ממן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז ...

  3. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

    ... ד איריס שמואלי עו עו״ד אורית וינשטיין ד מיכל רוזן עוזר עו עו״ד עדנה יוסף-קוזין לבתי משפט השלום מחוז הצפון (1) ד אלעד טל עו הרשמת רבקה איזנברג ׳ד ניר מישורי לב-טוב עו הרשם נע מן אדריס עו״ד אורי גולדקורן ...